Kim jesteśmy? Złotowski Korpus Ekspedycyjny


Złotowski Korpus Ekspedycyjny to stowarzyszenie zajmujące się lokalną turystyką poprzez organizację wycieczek, rajdów i gier terenowych. Organizację tworzą pasjonaci różnych aktywności fizycznych, którzy od 2010 roku rozwijają swoje zainteresowania, dzieląc się nimi z tymi którzy uczestniczą w organizowanych przez stowarzyszenie wydarzeniach. ZKE działa również na rzecz rozwoju wolontariatu lokalnego.


Kim jesteśmy? Złotowski Korpus Ekspedycyjny


Złotowski Korpus Ekspedycyjny to stowarzyszenie zajmujące się lokalną turystyką poprzez organizację wycieczek, rajdów i gier terenowych. Organizację tworzą pasjonaci różnych aktywności fizycznych, którzy od 2010 roku rozwijają swoje zainteresowania, dzieląc się nimi z tymi którzy uczestniczą w organizowanych przez stowarzyszenie wydarzeniach. ZKE działa również na rzecz rozwoju wolontariatu lokalnego.


Liga Latających Talerzy 2020/2021

Zaczynamy rozgrywki nowej tury ligi. Pole jest większe, jest wiatka. Są także większe doświadczenia, apetyty, większa rywalizacja.

Kto może dołączyć?

Liga sugeruje już pewne umiejętności. Trzeba jednak pamietać że każdy kiedyś zaczynał i gra z lepszymi pozwala się nauczyć. Może w pierwszym turnieju nie wygracie, ale w 6 lub w 8 kto wie. Wszystko zależy od tego ile i jak będziecie trenować. Wiadomo że lepiej trenować z lepszymi i dlatego w regulaminie LLT jest mowa o wspieraniu i promowaniu. Jednym słowem – ZAPRASZAMY, spróbujcie. Zawsze można się z kimś umówić i poćwiczyć.

Podstawowe informacje

Terminy

Było trochę zamieszania. Jednak potwierdzone terminy naszych spotkań to zawsze niedziela, w większości przypadków gramy na DiscGolfPark Złotów z wyjątkiem 4.04 i 6.06:

 • 18.10.2020 ( niedziela) godzina 10:00 Odbyło się
 • 8.11.2020 (niedziela) godzina 10:00 Odwołane
 • 6.12.2020 (niedziela) godzina 10:00 Odbyło się
 • 3.01.2021 ( niedziela) godzina 10:00 Odbyło się
 • 7.02.2021 (niedziela) godzina 10:00 Odbyło się
 • 7.03.2021 (niedziela) godzina 10:00 Odbyło się
 • 28.03.2021 ( niedziela) godzina 10:00 ( nowy termin poza polem w Złotowie – rozgrywki w terenie Międzybłocie)
 • 9.05.2021 (niedziela) godzina 10:00
 • 6.06.2021 (niedziela) godzina 10:00 (finał – wyjazdowy)

Regulamin

LIGA DISCGOLFA ZŁOTÓW – SEZON 2020 / 2021

Nazwa ligi :„Liga Latających Talerzy”

Skrót: LLT

 

Cele Ligi Discgolfa (LLT) w Złotowie:

1.     Propagowanie dyscypliny sportowej discgolf oraz aktywnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

2.     Współzawodnictwo z zachowaniem ogólnie przyjętych zasad Fair Play, polegających na uczciwości, przestrzeganiu Reguł Gry oraz szacunku dla innych graczy (konkurentów).

 

Regulamin LLT w Złotowie – sezon 2020/2021:

 1. LLT w Złotowie składa się z sezonu zasadniczego, składającego się z 7 zawodów na terenie pola znajdującego się przy Promenadzie, 1 zawodów w terenie (do potwierdzenia gdzie). Podsumowaniem ligii jest wyjazdowy Turniej Finałowy, na którym zostanie wyłoniony zwycięzca LLT 2020/2021.
 2. W Turnieju Finałowym mogą wziąć udział tylko zawodnicy, którzy uczestniczyli w co najmniej 5 zawodach sezonu zasadniczego.
 3. Na 0,5h przed każdymi zawodami, uczestnicy przeprowadzają obchód pola w celu uprzątnięcia śmieci oraz inspekcji stanu bezpieczeństwa obszaru gry.
 4. Każdy uczestnik musi zgłosić swoją obecność na co najmniej 15 min przed rozpoczęciem zawodów.
 5. W każdych zawodach oprócz zarejestrowanych członków Ligii mogą wziąć udział zawodnicy/goście z poza ligii (gracze PRO zobligowani są do zgłoszenia tego faktu Dyrektorowi Zawodów).
 6. Liczenie punktów podczas zawodów odbywa się przy użyciu aplikacji https://discgolfmetrix.com tam także wskazywana będzie klasyfikacja. Dopuszcza się prowadzenie podczas zawodów wersji papierowej.
 7.  LLT jest podzielona na trzy kategorie: 
 •  dzieci <15lat, 
 • kobiety, 
 • mężczyźni >16lat.

8.     W zależności od ilości uczestników, podziału na grupy 3 – 5 osobowe dokonuje Dyrektor Zawodów.

9.     W trakcie sezonu zasadniczego dobór uczestników każdej z grup dokonuje się losowo.

10.     W Turnieju Finałowym grupy są formowane na podstawie rankingu punktowego z sezonu zasadniczego (najlepsze wyniki z 5 zawodów).

11.  Każda z grup rozpoczyna zawody na koszu wskazanym przez Dyrektora Zawodów.

12.  Rozgrywka w trakcie każdych zawodów opiera się na oficjalnych zasadach turniejowych PDGA.

 • Rzuty do kosza zawodnicy rozpoczynają z pola TEE (w momencie rzutu zawodnik musi mieć kontakt z powierzchnią TEE),
 • Kolejny rzut wykonywany jest z miejsca lądowania dysku – lie,
 • Obszar lie znajduje się bezpośrednio za dyskiem leżącym na polu gry,
 • W czasie zawodów można używać markerów, które zawsze kładzie się bezpośrednio przed dyskiem leżącym na polu gry,
 • Kolejny rzut wykonuje jako pierwszy zawodnik najbardziej oddalony od kosza,
 •  Na kolejnym koszu rzuty rozpoczyna zawodnik z najlepszym wynikiem z poprzedniego (w przypadku remisu pierwszeństwo ma zawodnik z lepszym wynikiem łącznym),

13.  Każde zawody mają 1 – 2 przejścia kwalifikacyjne i rundę finałową, w której grupy formowane są na nowo zgodnie z punktacją uzyskaną w poprzednich rundach.

14.  Zwycięzcą zawodów jest gracz który, przeszedł przez wszystkie rundy z najmniejszą ilością rzutów.

15.  W przypadku remisu, finaliści grają na kolejnych koszach do „nagłej śmierci”.

16.  W przypadku zawiśnięcia dysku na gałęziach drzew gracz może uzyskać uwolnienie od przeszkody bez punktu karnego. Nowe lie musi być umiejscowione dalej od kosza w linii gry.

KARY :

 • Naruszenie regulaminu – ostrzeżenie
 • Rażące naruszenie  – wykluczenie z zawodów
 • Celowe, powtórne naruszenie i niestosowanie się do regulaminu – dyskwalifikacja z ligii .

W trakcie zawodów LLT zabronione jest:

 • Rzucanie dyskiem w sposób przeszkadzający lub zagrażający bezpieczeństwu uczestników zawodów i kibiców,
 • Wulgarne zachowanie oraz obrażanie innych uczestników gry,
 • Niszczenie elementów pola gry jak: kosze, drzewa lub inne elementy żywej przyrody,
 • Zakłócanie spokoju podczas wykonywania rzutów – dekoncentracja graczy,
 • Wyrzucanie śmieci w miejscach niewyznaczonych,
 • Spożywanie alkoholu, środków odurzających (palenie papierosów w trakcie gry – dopuszczone miejsce pod wiatą specjalnie do tego przeznaczone i oznaczone),

17.  Wszelkie sporne sprawy rozstrzyga Dyrektor Zawodów. 

BEZPIECZEŃSTWO

 • W trakcie zawodów należy nieustannie obserwować obszar gry i niezwłocznie zaalarmować o sytuacjach mogących stanowić zagrożenie dla uczestników lub osób postronnych,
 • W przypadku rzutów do niewidocznych celów należy korzystać z pomocy obserwatorów,
 • Przed każdymi zawodami należy dokonać inspekcji terenu sąsiadującego z terenem pola (zawieszenie taśm ostrzegawczych z informacją o zawodach). W razie konieczności poprosić właścicieli o usunięcie samochodów z zagrożonego obszaru. 

W razie wypadku, skaleczenia gracze powinni udzielić niezbędnej pomocy, w takim zakresie w jakim potrafią. Odpowiednio zabezpieczyć teren i powiadomić Dyrektora zawodów. Jeśli to konieczne wezwać odpowiednie służby. Podstawowa apteczka znajduje się u Dyrektora zawodów.