Kim jesteśmy? Złotowski Korpus Ekspedycyjny


Złotowski Korpus Ekspedycyjny to stowarzyszenie zajmujące się lokalną turystyką poprzez organizację wycieczek, rajdów i gier terenowych. Organizację tworzą pasjonaci różnych aktywności fizycznych, którzy od 2010 roku rozwijają swoje zainteresowania, dzieląc się nimi z tymi którzy uczestniczą w organizowanych przez stowarzyszenie wydarzeniach. ZKE działa również na rzecz rozwoju wolontariatu lokalnego.


Kim jesteśmy? Złotowski Korpus Ekspedycyjny


Złotowski Korpus Ekspedycyjny to stowarzyszenie zajmujące się lokalną turystyką poprzez organizację wycieczek, rajdów i gier terenowych. Organizację tworzą pasjonaci różnych aktywności fizycznych, którzy od 2010 roku rozwijają swoje zainteresowania, dzieląc się nimi z tymi którzy uczestniczą w organizowanych przez stowarzyszenie wydarzeniach. ZKE działa również na rzecz rozwoju wolontariatu lokalnego.


Gonne

Gonne czyli wieś której nie ma …

Są miejsca które mają klimat, atmosferę. Czuć tam emocje. Takie jest to miejsce. Jeśli poczytacie tę historię, będziecie wiedzieć że emocji było tam wiele. Warto zajrzeć …

Około roku 1773 niedaleko miejscowości Borki (dzisiaj Dobrzyca) pojawiła się na brzegu Gwdy osada Gonne. Zamieszkiwali ją zarówno ewangelicy pochodzenia niemieckiego jak i Polacy. 

W XIX zamieszkiwało ją maksymalnie około 60-70 mieszkańców. Mieszkańcy osady w jej pobliżu założyli cmentarz, gdzie wieczny spoczynek znajdowali ich bliscy. Na cmentarzu spoczywa ostatni niemiecki leśniczy Wili Koschanke, które wraz z żoną został rozstrzelany na progu leśniczówki w lutym 1945 roku. 

Cmentarzem zarastał i coraz bardziej niszczał. W końcu jednak postanowili zadbać o niego bezinteresownie miejscowi leśnicy. Inicjatorem zabezpieczenia i przywrócenia pozostałości cmentarza był pan leśniczy Zdzisław Krause. W 2006 roku z okazji 60-lecia Nadleśnictwa Zdrojowa Góra na cmentarzu został umieszczony głaz upamiętniający leśników nadleśnictwa. Umieszczone również wzdłuż alei kamienie z imionami i nazwiskami zmarłych leśników z Nadleśnictwa Zdrojowa Góra. Cmentarz nie był użytkowany, aż do roku 2012 wtedy spoczął na nim wraz z małżonką inicjator odnowy tego miejsca pan Zdzisław Krause. Niestety zostali oni zamordowani w leśniczówce Płociczno, a sama leśniczówka została spalona.

Na cmentarz można dotrzeć czarnym szlakiem. Najprościej dojechać z Dobrzycy na leśne miejsce postojowe i z niego spacerem dojść do samego cmentarza. Droga jest bardzo dobrze oznaczona i bardzo łatwa do pokonania. Po zwiedzeniu cmentarza w drogę powrotną można wybrać się ścieżką prowadzącą wzdłuż rzeki Gwdy. Nie jest ona co prawda oznaczona na mapie ale gdy na nią wejdziemy, trudno jest się zgubić. Można nią dotrzeć z powrotem do miejsca postojowego lub od samej miejscowości Dobrzyca. 

Lokalizacja cmentarza na mapach Googla :

Warto posłużyć się aplikacją „Pilskie Lasy” – naniesione są na niej zarówno parking leśny jak i sam cmentarz. Po pobraniu map w trakcie działania nie potrzebuje dostępu do Internetu :

https://play.google.com/store/apps/details?id=zaksoft.pila&hl=pl